Geri
İleri    
Haber Tarihi: 22.09.2023 11:56 - Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 11:56

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI MEB.GOV.TR 2023 | MEB Bursluluk sonuçları açıklandı!

2023 Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine uygulanan bursluluk sınavı 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti. İOKBS ya da diğer adıyla bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül Cuma günü açıklanıyor. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen sınavda başarılı olan öğrenciler, Ekim ayında ilk bursunu alacak. İOKBS bursluluk sınav sonuçları sonrasında aldığı sonucun yanlış olduğunu düşünenler ise sınav sonucuna itiraz edebilecek. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB.gov.tr bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç sürecine dair detaylı bilgiler

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI MEB.GOV.TR 2023 | MEB Bursluluk sonuçları açıklandı!
Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak paylaşılmazken, geçtiğimiz sene olduğu gibi öğle vakti açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından düzenlenen sınavı kazanan , 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak, burslarını ise Ekim ayı itibariyle almaya başlayacak. 
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI MEB.GOV.TR 2023
Burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanan öğrencileri sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek. Sınava katılan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gerekli evrakları onaylattıktan sonra Ekim ayı tarihi itibarıyla burslarını almaya başlayacak.BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül tarihinde açıklandı.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %30'u "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Öğrenciler"e,
d) %50'si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere


BURSLULUK PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMEYECEK

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılıİlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara YapılacakSosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamayacak.

SINAVA İTİRAZ NE ZAMAN?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar;soruların, cevap anahtarlarınınve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günüiçerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itirazbölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir

Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. ZiraatBankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangibirine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) sınav itiraz ücretiyatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birliktebanka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak vecevaplanmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevapanahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veyahttp://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkatealınmayacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön yukarı ok